ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych, tel. 501 179 344

Czym jest psychoterapia

 

 

Psychoterapia jest procesem mającym na celu pomoc w zniesieniu cierpienia u zgłaszającego się pacjenta. Cierpienie często objawia się w różnych formach, m.in. w formie napadów paniki, odczuwania nieustannego niepokoju, obniżonego nastroju. Ludzie cierpią również z tego powodu, że nie mogą nawiązać dobrej relacji z innymi ludźmi, że zauważają że ich życie nie przynosi im zadowolenia. Są różne drogi do zniesienia tego cierpienia, dlatego są różne formy psychoterapii.

 

Prowadzę psychoterapię czerpiąc z podjeścia psychoanalitycznego do rozumienia funkcjonowania człowieka, dzięki temu mogę głębiej rozumieć procesy, które warunkują zachowania zgłaszającego się do mnie pacjenta i przyczyniają się do jego cierpienia. Dzięki temu pacjent może poszerzać rozumienie siebie, zwiększyć refleksję na swój temat, a to prowadzi do poczucia większego wpływu na swoje działania i pomaga powściągać nieprzystosowawcze myśli i zachowania, czyli takie które skazują pacjenta na cierpienie. Staram się razem z pacjentem odkrywać nieświadome podłoża jego zachowań, odkrywać mechanizmy postępowania ukształtowane w wyniku specyficznych oddziaływań ważnych osób z przeszłości i mające nadal wpływ w teraźniejszości. 

 

W przypadku dzieci i młodzieży psychoterapia nie polega tylko na rozmowie, ale również na rozumieniu znaczenia zabawy dziecka, ponieważ dziecko w ten sposób komunikuje o swoich przeżyciach wewnętrznych. We wszystkich przypadkach polega na rozwijaniu przestrzeni do myślenia i na dawaniu rozumienia różnym stanom emocjonalnym. Wszystko to prowadzi do zmiany w sposobie spostrzegania siebie, a tym samym otaczającego świata i ma wpływ na poprawę w funkcjonowaniu pacjenta.