ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych, tel. 501 179 344

O mnie

 

 

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyłam także Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 

Pomagam w oparciu o myślenie psychoanalityczne, które polega na szukaniu głębszych przyczyn problemów, uświadamiania sobie nieświadomego podłoża własnych zachowań, odkrywaniu mechanizmów postępowania, ukształtowanych w kontakcie z najbliższymi osobami w przeszłości, a oddziaływających w teraźniejszości, to w rezultacie prowadzi do pogłębienia rozumienia siebie. Uświadomienie sobie nieprzystosowawczych sposobów myślenia, i w związku z tym odczuwania, ma na celu wprowadzenie zmian a te w rezultacie do zmniejszenia cierpienia i poprawy jakości życia. W przypadku dzieci pomagam w przezwyciężeniu aktualnych trudności stojących na przeszkodzie w rozwoju. Moim celem jest w jak najbardziej skuteczny sposób pomóc pacjentowi przezwyciężyć swoje trudności. 

 

W celu pogłębiania swojej wiedzy i doświadczenia regularnie uczestniczę w różnych seminariach, szkoleniach i wykładach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w różnych instytucjach m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Klinika Nerwic), w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy  dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu,  w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych, w Poradniach Psychologicznych dla dzieci i młodzieży, i w Szpitalu Specjalistycznym w Wałbrzychu  - na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dorosłych, a także na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. Prowadziłam również konsultacje psychologiczne w kilku przedszkolach. Obecnie współpracuję z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Oprócz pracy w różnych instytucjach cały czas przyjmowałam, i nadal przyjmuję, pacjentów w gabinecie prywatnym. Posiadam 18-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami.