ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych, tel. 501 179 344

Psychoterapia DZIECI

 

Dzieci w trakcie dorastania muszą mierzyć się z różnymi sytuacjami zewnętrznymi, jak np. pojawieniem się młodszego rodzeństwa, pójściem do przedszkola, do szkoły, rozstaniem w związku z tym z rodzicami na jakiś czas, muszą mierzyć się z wymaganiami szkolnymi czy odnaleźć się w grupie dzieci. To rodzi ich różne lęki, czasem nie mogą sobie poradzić pomimo wsparcia rodziców. Objawami ich trudności są m.in.:

 

  • różnego rodzaju lęki, fobie,
  • moczenie nocne,
  • nieumiejętność odnalezienia się w grupie rówieśniczej,
  • zachowania buntownicze,
  • depresja,
  • nieradzenie sobie z nauką szkolną,
  • nadpobudliwość.


Pomoc dziecku polegającą na psychoterapii poprzedza proces diagnostyczno - konsultacyjny. Najpierw psychoterapeuta w trakcie jednego lub kilku spotkań z rodzicami zbiera wywiad o dziecku, po czym spotyka się z samym dzieckiem i poprzez zabawę i rozmowę obserwuje jego funkcjonowanie. Na podstawie wniosków psychoterapeuta przekazuje swoje rozumienie trudności dziecka i ich przyczyn, i informuje o możliwych formach pomocy.
Czasem potrzebna jest pomoc dziecku w postaci psychoterapii, decyzję o jej podjęciu podejmują rodzice i dziecko, a warunki ustalane są indywidualnie w zależności o potrzeb i możliwości.

Psychoterapia dziecka  polega na rozumieniu jego zabawy. Dzieci, do czasu kiedy wejdą w okres dojrzewania, głównie bawią się ponieważ to pomaga im opracować złożone problemy psychologiczne, z którymi się borykają. Dziecko nie potrafi nazwać tego co się z nim dzieje dlatego zabawa jest jego tajnym językiem. Dlatego w trakcie spotkań z dzieckiem psychoterapeuta stara się zrozumieć zabawę dziecka, i dzięki temu zrozumieć jak konstruuje swój świat – kim chciałoby być, jakie są jego niepokoje i trudności. Dzięki rozmowie o tych trudnościach pomaga dziecku je przezwyciężać.

 

Koszt jednej sesji psychoterapii: 100 zł /50 min.